ΤΑ
ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

FILTRA WORKS

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8 ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής, σχεδίασαν, τροφοδότησαν και ολοκλήρωσαν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις...

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8 ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤ.

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8 ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής, σχεδίασαν, τροφοδότησαν και ολοκλήρωσαν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις...

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8 ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤ.

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανέλαβαν την ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση συγκροτήματος τριόροφων κατοικιών με πισίνα...

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΟΡΟΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανέλαβαν την ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση συγκροτήματος τριόροφων κατοικιών με πισίνα...

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΟΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής και οι συνεργάτες τους κατασκεύασαν με γυψοσανίδα τον σκελετό για τη δημιουργία κρυφού φωτισμού...

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής και οι συνεργάτες τους κατασκεύασαν με γυψοσανίδα τον σκελετό για τη δημιουργία κρυφού φωτισμού...

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανέλαβαν την ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση επαγγελματικού χώρου γραφείων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού.

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανέλαβαν την ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση επαγγελματικού χώρου γραφείων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού.

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής ολοκλήρωσαν την ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας μετά από ενδελεχή μελέτη του χώρου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Ηλεκτροδυναμικής ολοκλήρωσαν την ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας μετά από ενδελεχή μελέτη του χώρου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επικοινωνία